STANDAR OUTPUT JENJANG S1

STANDAR OUTPUT

TAHUN

 S

 M

 E

 P

 A

 PWK

 IND

 KIM

 TOTAL RATA2

RATA-RATA MASA STUDI LULUSAN

2010/2011

5,18

4,85

5,08

4,95

 4,75

5,00

4,27

  -

4,87

 

2011/2012

4,70

4,29

4,02

4,62

 4,25

4,22

4,24

  -

4,33

 

2012/2013

4,70

4,95

4,66

4,44

 4,50

4,31

4,18

  -

4,53

 

2013/2014

4,45

4,21

4,53

4,22

 5,30

4,53

4,62

  -

3,98

 

2014/2015

4,01

4,21

4,40

4,83

 5,10

4,53

4,41

 3,76

4,41

 

2015/2016

4,45

4,33

4,17

4,61

 5,70

4,53

4,51

 3,91

4,53

 

2016/2017

4,05

4,22

4,42

4,95

 5,06

5,05

4,42

 4,21

4,55

STANDAR OUTPUT

TAHUN

 S

 M

 E

 P

 A

 PWK

 IND

 KIM

 TOTAL RATA2

PERSENTASE KELULUSAN TEPAT WAKTU

2010/2011

48,26%

51,55%

49,21%

50,51%

52,63%

50,00%

58,55%

  -

41,22%

KTW > 50 % (Sangat Baik)

2011/2012

53,19%

58,28%

62,19%

54,11%

58,82%

59,24%

58,96%

  -

46,26%

30% < KTW ≤ 50% (Baik)

2012/2013

53,19%

50,51%

53,65%

56,31%

55,56%

58,00%

59,81%

  -

44,23%

10% < KTW ≤ 30% (Cukup)

2013/2014

56,18%

59,38%

55,19%

59,24%

47,17%

55,19%

54,11%

  -

48,31%

1% < KTW ≤ 10% (Kurang)

2014/2015

62,28%

59,42%

56,84%

51,73%

49,00%

55,19%

56,66%

66,49%

57,20%

KTW ≤ 1% (Sangat Kurang)

2015/2016

56,18%

57,74%

59,95%

54,23%

43,86%

55,19%

55,43%

63,94%

55,81%

 

2016/2017

92,00%

94,00%

83,90%

63,80%

64,40%

64,10%

85,40%

94,50%

80,26%

STANDAR OUTPUT

TAHUN

 S

 M

 E

 P

 A

 PWK

 IND

 KIM

 TOTAL RATA2

PERSENTASE MAHASISWA YANG DO

2010/2011

 -

-

 -

-

 -

-

-

  -

  -

MDO ≤ 6 % (Sangat Baik)

2011/2012

 -

-

 -

-

 -

-

-

  -

  -

6% < MDO ≤ 15% (Baik)

2012/2013

 -

-

 -

-

 -

-

-

  -

  -

15% < MDO ≤ 25% (Cukup)

2013/2014

 -

-

 -

-

 -

-

-

  -

  -

25% < MDO ≤ 35% (Kurang)

2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDO > 35% (Sangat Kurang)

2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OUTPUT

TAHUN

 S

 M

 E

 P

 A

 PWK

 IND

 KIM

 TOTAL RATA2

RATA-RATA IPK

2010/2011

3,12

3,17

3,15

3,22

 3,11

3,24

3,43

  -

3,21

IPK > 3.00 (Sangat Baik)

2011/2012

3,19

3,24

3,28

3,26

 3,05

3,21

3,35

  -

3,23

2.75 < IPK ≤ 3.00 (Baik)

2012/2013

3,17

3,23

3,25

3,27

 3,07

3,20

3,33

  -

3,22

2.50 < IPK ≤ 2.75 (Cukup)

2013/2014

3,20

3,20

3,27

3,12

 3,12

3,24

3,47

  -

2,83

2.25 < IPK ≤ 2.50 (Kurang)

2014/2015

3,20

3,26

3,27

3,33

 3,07

3,32

3,42

 3,42

3,28

2.00 < IPK ≤ 2.25 (Sangat Kurang)

2015/2016

3,18

3,23

3,33

3,38

 3,06

3,34

3,40

 3,35

3,28

 

2016/2017

3,27

3,26

3,29

3,36

 3,87

3,27

3,37

 3,25

3,37