STANDAR OUTPUT JENJANG S2

STANDAR OUTPUT

TAHUN

PMTS

PMTM

PMTE

PMTP

PMALB

TOTAL RATA2

RATA-RATA MASA STUDI LULUSAN

2010/2011

2,70

1,86

1,93

 

 

2,16

MS ≤ 2.0 tahun (Sangat Baik)

2011/2012

2,80

2,16

2,61

2,02

 

2,40

2.0 < MS ≤ 2.5 tahun (Baik)

2012/2013

2,99

1,91

2,43

2,01

 1,94

2,26

2.5 < MS ≤ 3.0 tahun (Cukup)

2013/2014

2,40

2,04

2,85

2,54

 2,00

2,37

3.0 < MS ≤ 3.5 tahun (Kurang)

2014/2015

2,71

2,10

2,97

2,46

 2,28

2,50

MS > 3.5 tahun

2015/2016

3,05

2,87

3,30

2,61

 3,00

2,97

 

2016/2017

2,33

2,75

3,09

2,31

 2,70

2,64

STANDAR OUTPUT

TAHUN

PMTS

PMTM

PMTE

PMTP

PMALB

TOTAL RATA2

PERSENTASE KELULUSAN TEPAT WAKTU

2010/2011

46,30%

67,20%

64,77%

 

 

59,42%

KTW > 50 % (Sangat Baik)

2011/2012

44,64%

57,87%

47,89%

61,88%

 

53,07%

30% < KTW ≤ 50% (Baik)

2012/2013

41,81%

65,45%

51,44%

62,19%

64,43%

57,06%

10% < KTW ≤ 30% (Cukup)

2013/2014

52,08%

61,27%

43,86%

49,21%

62,50%

53,79%

1% < KTW ≤ 10% (Kurang)

2014/2015

46,18%

59,64%

42,12%

50,88%

54,95%

50,75%

KTW ≤ 1% (Sangat Kurang)

2015/2016

40,98%

43,55%

37,88%

47,89%

41,67%

42,40%

 

2016/2017

91,70%

86,70%

53,30%

82,60%

71,40%

77,14%

STANDAR OUTPUT

TAHUN

PMTS

PMTM

PMTE

PMTP

PMALB

TOTAL RATA2

PERSENTASE MAHASISWA YANG DO

2010/2011

-

-

-

-

-

-

MDO ≤ 6 % (Sangat Baik)

2011/2012

-

-

-

-

-

-

6% < MDO ≤ 15% (Baik)

2012/2013

-

-

-

-

-

-

15% < MDO ≤ 25% (Cukup)

2013/2014

-

-

-

-

-

-

25% < MDO ≤ 35% (Kurang)

2014/2015

 

 

 

 

 

 

MDO > 35% (Sangat Kurang)

2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017

 

 

 

 

 

 

STANDAR OUTPUT

TAHUN

PMTS

PMTM

PMTE

PMTP

PMALB

TOTAL RATA2

RATA-RATA IPK

2010/2011

3,50

3,42

3,51

 

 

3,48

RIPK > 3.50 (Sangat Baik)

2011/2012

3,61

3,49

3,45

3,89

 

3,61

3.25 < RIPK ≤ 3.50 (Baik)

2012/2013

3,46

3,57

3,51

3,75

3,97

3,65

3.00 < RIPK ≤ 3.25 (Cukup)

2013/2014

3,40

3,72

3,64

3,66

3,96

3,68

2.75 ≤ RIPK ≤ 3.00 (Kurang)

2014/2015

3,64

3,64

3,63

3,75

3,84

3,70

RIPK < 2.75 (Sangat Kurang)

2015/2016

3,50

3,69

3,62

3,77

3,48

3,61

 

2016/2017

3,62

3,66

3,67

3,81

3,84

3,72